KONTAKT


Než nám napíšete, pøeètìte si všechny èasto kladené dotazy níže. Na níže zodpovìzené dotazy nebude reagováno.

info@penizezaemail.cz


ÈASTÉ DOTAZY


Nepøišel mi od registrace žádný email. Proè?
První email pøichází zpravidla do 48 hodin. Zabere nìjaký èas, než se Váš email dostane do databáze k rozeslání. Nepište nám prosím, že Vám ještì nepøišel žádný email.

Jak potvrdím pøeètení?
Pøeètení potvrdíte kliknutím na jakýkoliv odkaz v emailu. NA EMAILY NEODEPISUJTE.

Nezobrazují se mi odkazy. Proè?
Musíte povolit zobrazení HTML.

Jak poznám, že je mail od vás?
Všechny email jsou od PenizeZaEmail.cz a jsou oznaèené

Kolik bude chodit emailù?
Záleží na aktuálním poètu inzerentù. Snažíme se posílat co nejvìtší množství.

Kolik si mohu vydìlat?
Èástka, kterou si mùžete vydìlat není limitována, záleží pouze na aktivitì klikání na emailové reklamy.

Jak a kdy mi èástku vyplatíte?
Peníze vyplácíme po dovršení 1000Kè na bankovní úèet nebo složenkou.

Kam zadám platební údaje?
Po dovršení limitu budete vyzváni emailem pro vyplòení bankovního úètu nebo adresy pro zaslání složenky.

Platí se za registraci?
Neplatí, naopak. Dostanete ihned 100Kè za zaregistrování emailu.

Jak je toto možné?
Klient zaplatí za rozeslání reklamy nám a my na oplátku zaplatítme za pøíjem reklamy Vám. Nic složitého v tom není.

Jsem ze Slovenska. Mohu se registrovat?
Ano.

Copyright 2008-2015 Všeobecné obchodní podmínky